Daffer.sk

Menu

Môj účet

Školské
potreby
Zošity
Pracovné
a
cvičné
zošity
Školské
Písanie
a
slohová
výchova
v
2.ročníku
-
2.zošit
Orbis

Písanie a slohová výchova v 2.ročníku ZŠ - 2.zošit Orbis

Zošit Písanie a slohová výchova obsahuje rôzne druhy úloh, ktoré napomáhajú osvojeniu si základov písanej reči a poskytujú elementárne vedomosti z lexikológie, morfológie, syntaxi a štylistiky.
  • tento zošit slúži na osvojenie si základných pravidiel pravopisu a písania
  • úlohy sú orientované predovšetkým na prácu s textom, čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby, pričom sa kladie dôraz aj na medzipredmetové vzťahy
  • táto didaktická pomôcka je odporúčaná Ministerstvom školstva
Kód: K28075324
Tovar nie je skladom.
Tento produkt momentálne nie je možné objednať.