Daffer.sk

Menu

Môj účet

Pomoc
Cookies

Podmienky používania Cookies

Na optimálne fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné a dobrovoľné cookies.

Daffer.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií, analýzu aktivít na tomto webe. Jeho používaním vyjadrujete súhlas s používaním daných cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete vymazať, nájdete v politike cookies. Používaním webu Daffer.sk tiež beriete na vedomie,že:

 • spoločnosť Daffer spol. s r.o. ako prevádzkovateľ webu získava a ďalej spracúva osobné údaje fyzických osôb registrovaných na webe z oficiálneho prihlásenia do príslušného systému,
 • spracúvanie osobných údajov podlieha legislatívnym podmienkam a obmedzeniam uvedeným v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • pri používaní danej webovej stránky vystupujete v pozícii dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov podľa uvedenej legislatívy, a preto ste povinný samostatne a nezávisle od spoločnosti Daffer spol. s r.o. zabezpečiť ochranu spracúvaných osobných údajov a splniť všetky legislatívne podmienky a povinnosti spojené so spracúvaním svojich osobných údajov

Politika a Podmienky používania Cookies

 1. V súlade s § 109 ods. (8) zákona NR SR č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť nastavenia cookies, resp. využitia  funkcií svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Tieto podmienky obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

  Prevádzkovateľom osobných údajov je Daffer spol. s r.o. sídlo: Včelárska 1, Prievidza 971 01, Slovenská republika IČO: 36 320 439 DIČ: 2021592518 IČ DPH: SK2021592518 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 12881/R Email: daffer@daffer.sk Telefónne číslo: 046 / 51 98 711
 2. Čo sú cookies?
  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
   
 3. Druhy cookies.
  Na našej stránke www.daffer.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Používame niekoľko typov cookies, ktoré používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah:
  • Nevyhnutné - Základné súbory cookies. Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.
  • Analytické - Prevádzkové súbory cookies. Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.
  • Reklamné súbory cookies.Slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
  • Súbory cookies tretích strán. Na našich stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole Daffers.r.o. . Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Daffer s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.
  Viac info k cookies nájdete na tomto odkaze: www.aboutcookies.org
   
 4. Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania?
  Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel, pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 6 mesiacov.
   
 5. Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť?
  Cookies, ktoré sa na www.daffer.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies aleboupozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
  Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličnézariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo alebo pomocou prehliadača.

  Môžete úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo zvoliť si režim privátneho prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musí však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookies.
   

Návody na vymazanie cookies

Vaše aktuálne nastavenie cookies