Daffer.sk

Menu

Môj účet

Pre
školské
zariadenia
Referencie
a realizácie
Akustické
panely
s
Novozámocká
129,
Nitra

ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra

V ZŠ Novozámocká, Nitra sme inštalovali akustické panely, ktoré predstavujú účinné riešenie na zníženie hluku v priestoroch jedálne. Panely sa jednoducho umiestnia na strop alebo steny miestnosti. Fungujú na princípe pohlcovania odrazeného zvuku. Inštalovaním panelov sa zamedzí odrazom zvuku a jeho rozptyľovaniu, čim sa zníži celková hlučnosť v miestnosti.

Hodnotenie zákazníka:

,,Dobrý deň, keďže uplynula doba, kedy bolo možné otestovať panely na odhlučnenie školskej jedálne, oznamujem Vám nasledovné:

  1.  hlučnosť sa znížila,
  2. do časti materskej školy preniká menej hluku,
  3. rozhovor viacerých osôb v priestoroch jedálne je viac zrozumiteľný,
  4. dá sa konštatovať, že panely splnili svoj účel."

                                                                                                                                                                                       

S pozdravom
Mgr. M. Drdoľová
riaditeľka školy
Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra