Daffer.sk

Menu

Môj účet

Pre
školské
zariadenia
Pomôcky
pre žiakov
Hmotná
núdza

Hmotná núdza

Hmotná núdzaAk zabezpečujete školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi, naši obchodní zástupcovia vám radi pomôžu vybrať tú najvhodnejšiu zostavu. Vďaka dotácii, ktorú poskytuje ÚPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa, môžete zabezpečiť školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 2x ročne v hodnote 16,60€.

Tieto zostavy sa snažíme vždy v spolupráci s vami nakombinovať tak, aby žiak dostal čo možno najviac kvalitných a skutočne potrebných pomôcok. Zabezpečte kvalitné vyučovanie aj deťom zo sociálne slabších rodín. Radi vám pomôžeme.

Hotové, vzorové sady školských potrieb:
(pre 1. - 9. ročník základných škôl a pre materské školy)

Vzorové sady (PDF)

Pozrite si našu kompletnú ponuku:

Cenník (Excel)