Daffer.sk

Menu

Môj účet

Pre
školské
zariadenia
Služby
pre školy
Poradenstvo
pri
projektoch

Poradenstvo pri projektoch

Poradenstvo pri projektochMinisterstvo školstva a ďalšie riadiace orgány  vyhlasujú výzvy na rozvojové projekty a dotácie, vďaka ktorým môžu školy čerpať finančné prostriedky a vylepšiť tak proces výučby na rôznych úrovniach.

Pri príprave žiadosti  o finančnú podporu ponúkame školám spoluprácu.

V spolupráci s naším obchodným reprezentantom dokážeme:

  • prispôsobiť sa individuálnym podmienkam, potrebám školy alebo zriaďovateľa,
  • spracovať rozpočet do projektu,
  • navrhnúť riešenie na kľúč na dodávku materiálno-technického vybavenia učební podľa potrieb,
  • poskytnúť pomoc pri tvorbe špecifikácií výrobkov.

S realizáciou projektov pre školy máme dlhoročné skúsenosti. Výsledkom je viac ako 80 úspešne zrealizovaných projektov na školách za posledné 3 roky.

Neváhajte a kontaktujte svojho obchodného zástupcu.