Daffer.sk

Menu

Môj účet

Pre
školské
zariadenia
Referencie
a realizácie
Materské
školy
s
Dobšinského,
Prievidza

ZŠ s MŠ Dobšinského, Prievidza

ZŠ s MŠ Dobšinského v Prievidzi sa ako jedna z prvých škôl v roku 2018 zapojila do projektu Podpora technických zručností u detí v predškolskom veku. V spolupráci s našou firmou vytvorila učebňu, v ktorej sa deti v predškolskom veku dokážu hravou formou oboznámiť so základmi techniky a remeselnej zručnosti. My sme do tejto technickej škôlky dodali nábytok, dielenské stoly a časť pomôcok. Výsledkom je učebňa rozdelená do pracovných zón, ktorá ponúka deťom možnosť vyskúšať si, ako prebiehajú práce pri tvorení projektu, pri výrobe komponentov a samotnom konštruovaní.
V septembri 2018 sa konala oficiálna prezentácia technickej škôlky, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia školy, mesta, médiá a boli sme prizvaní aj my:
https://skoly.daffer.sk/skoly-a-skolky/aktualne/sme-sucastou-rozvoja-technickych-zrucnosti-deti-uz-v-predskolskom-veku/

Hodnotenie zákazníka: "Odkedy sme sa začali v našej MŠ (Technická škôlka) a následne aj v 1. – 2. ročníku ZŠ (vlastný predmet Hravá technika) venovať rozvoju technických zručností u detí, stála Vaša firma pri zrode materiálno – technického zabezpečenia prostredia. Vyrobili ste pre nás nábytok na mieru do novovzniknutého Kreatívneho centra, detské dielenské stoly, na ktorých môžu pracovať malé deti s reálnymi vŕtačkami, lupienkovými pílkami, brúsnym papierom, kladivom, kliešťami, zverákmi. Pomáhali ste nám s dodávkou balzy, s ktorou môžu deti pracovať kvôli bezpečnosti, nakoľko nevytvára pri pílení triesky. Za to všetko Vám vyslovujeme veľkú vďaku. Dúfame, že aj naďalej budete našimi „spolupracovníkmi“ pri zdokonaľovaní jednoduchých, no pre život veľmi potrebných technických zručností našich detí."

PaedDr. Jana Polakovičová
riaditeľka