Daffer.sk

Menu

Môj účet

Pre
školské
zariadenia
Referencie
a realizácie
Triedy
a
ŠKD
s
VJM
-
Óvoda,
Baláta
134,
Neded

MŠ s VJM - Óvoda, Baláta 134, Neded

V MŠ s VJM - Óvoda, Neded sme inštalovali akustické panely, ktoré predstavujú účinné riešenie na zníženie hluku v priestoroch školy. Panely sa jednoducho umiestnia na strop alebo steny miestnosti. Fungujú na princípe pohlcovania odrazeného zvuku. Inštalovaním panelov sa zamedzí odrazom zvuku a jeho rozptyľovaniu, čim sa zníži celková hlučnosť v miestnosti.

Hodnotenie zákazníka: 

,,S namontovaním zvukových absorbérov sa efektívne a okamžite odstránila ozvena a dozvuky v našej triede. Imitácia oblohy na strope a slnko na stene sú navyše dizajnovým doplnkom, ktoré sa hodia do interiéru. Vytvárajú príjemnú a pokojnú atmosféru v priestore. Ďakujeme za profesionálny prístup a spoluprácu."

S pozdravom,
učiteľky z MŠ s VJM - Óvoda, Neded