Nábytok
a
vybavenie
škôl
Výpredaj
Kyselina
benzoová,
p.a.
100g

Kyselina benzoová, p.a. 100g

Kyselina benzoová sa používa v školách na hodinách chémie, na pokusy v laboratóriách.
  • sumárny vzorec: C7H6O2
  • hmotnosť: 100 g
Výstražné upozornenia:
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Bezpečnostné upozornenia:
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Kód: K77455730

Cena s DPH:

1,95 €

Akciová cena:

0,90 €

Tovar je skladom. Dodanie 2 - 5 dní
?
  • Sklad Prievidza: 1 ks
pridať produkt medzi obľúbené