Daffer.sk

Menu

Môj účet

Predajne
Aktuality
Kto
sa
stal
výhercom
20-tich
bluetooth
slúchadiel
BUXTON

Kto sa stal výhercom 20-tich bluetooth slúchadiel BUXTON

Milí Skvelkovia a všetci tí, čo ste si od nás v roku 2023 objednali sadu školských pomôcok Skvelko. Vďaka tomu ste sa so svojimi rodičmi zapojili do našej súťaže. Tento rok sme k vám boli štedrí a odovzdali sme vám až 20 bluetooth bezdrôtových slúchadiel BUXTON BTW 8800. Veríme, že tých, na ktorých sa toto šťastie usmialo, výhra potešila.

Srdečne blahoželáme týmto šťastným výhercom:

Blahoželáme výhercom

 1. Dávid A., ZŠ Nejedlého 8, Bratislava
 2. Samuel P., ZŠ Malokarpatské nám. 1, Bratislava
 3. Filip J., ZŠ Prievaly
 4. Sofia Ch., ZŠ Medňanská 514/5, Ilava
 5. Matej K., ZŠ Lazy pod Makytou
 6. Simona F., ZŠ Malinovského 1160/31, Partizánske
 7. Roland P., ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza
 8. Simona K., ZŠ Nováky
 9. Samuel S., ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184
 10. Denis Z., ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
 11. Klára V., ZŠ s MŠ Tajovského 2, Badín
 12. Lea L., ZŠ Radvanská, Banská Bystrica
 13. Ivana B., ZŠ Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
 14. Karolína K., ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, Nová Baňa
 15. Nikola Ž., ZŠ Trenčianske Jatrabie
 16. Ján K., ZŠ Partizánska 13, Sučany
 17. Viktória M., ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza
 18. Karin K., ZŠ Predmier
 19. Dominika Č., Dolné orešany
 20. Barbora K., Košice

V roku 2024 súťažíme opäť. Stačí si objednať školské potreby od Dafferu, splniť podmienky a SI V HRE.

Výhercovia

Súťaž 2024