Daffer.sk

Menu

Môj účet

Predajne
Aktuality
Kto
sa
stal
výhercom
20-tich
smart
hodiniek
Xiaomi

Kto sa stal výhercom 20-tich smart hodiniek Xiaomi

Milí Skvelkovia, a všetci tí, čo ste si od nás v roku 2022 objednali sadu školských pomôcok Skvelko. Vďaka tomu ste sa so svojimi rodičmi zapojili do našej súťaže. Tento rok sme k vám boli štedrí a odovzdali sme vám až 20 smart hodiniek MI SMART BAND 6 XIAOMI. Veríme, že tých, na ktorých sa toto šťastie usmialo, výhra potešila.

Srdečne blahoželáme týmto šťastným výhercom:

Blahoželáme výhercom

 1. Hanka J., ZŠ s MŠ Hriňová
 2. Adam M., ZŠ Miloslavov
 3. Tomasko O., ZŠ Spojová, Banská Bystrica
 4. Sofia F., ZŠ Kežmarská, Košice
 5. Skarleta H., ZŠ s MŠ Sokolská, Závod
 6. Marek B., ZŠ Energetikov, Prievidza
 7. Alexej M., ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
 8. Elizabeth J., ZŠ Gajary
 9. Martin N., ZŠ Kočovce
 10. Sabína B., ZŠ Partizánska, Sučany
 11. Radovan W., ZŠ s MŠ Lazany
 12. Paulína G., ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba
 13. Petronela S., Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
 14. Daniel H., ZŠ Pionierov, Rožňava
 15. Stela J., ZŠ Hriňová, Školská
 16. Valentinka H., ZŠ Malinovského, Partizánske
 17. Leo N., ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba
 18. Dorota S., ZŠ Trenčianske Jastrabie
 19. Sára V., ZŠ Felcána, Hlohovec
 20. Alexander D., ZŠ s MŠ Kuchyňa

V roku 2023 súťažíme opäť. Stačí si objednať školské potreby od Dafferu, splniť podmienky a SI V HRE.

Výhercovia

Súťaž 2023